Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật?

Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật hay câu hỏi tương tự là bản dịch công chứng tiếng Nhật có giá trị bao lâu đều chỉ cùng một nội dung. Nói về Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật thì cũng còn chưa ngã ngũ, có người cho là 6 tháng, có người cho là suốt đời, vậy đâu là câu trả lời đúng nhất.

Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật là khi nào?

Pháp luật thì chưa nói cụ thể về Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật, tuy nhiên, về truyền miệng thì cơ quan nào cũng cho rằng là 6 tháng, nhưng theo thực tế thì không phải vậy.

– Đối với một số giấy tờ như phiếu lý lịch tư pháp hay giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: thì đúng là những giấy tờ này chỉ có hiệu lực trong 6 tháng là hợp lý kể từ ngày lập. Nói rõ là kể từ ngày lập.

– Đối với một số giấy tờ có giá trị lâu dài như CMND, bằng lái xe: thì thời hiệu sẽ theo thời hạn của từng loại giấy tờ tương ứng, chẳng hạn CMND là 15 năm, còn bằng lái xe cũng tùy từng loại quy trịnh trên đó.

– Đối với một số giấy tờ có giá trị suốt đời hoặc một chế độ như bằng đại học, bảng điểm..: nếu những không có biến động gì thì thường có  giá trị suốt đời hay mãi mãi.

Kết luận: Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật là dựa vào thời hạn cụ thể của từng loại giấy tờ chứng không phải căn cứ vào ngày công chứng bản dịch tiếng Nhật, cụ thể là dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt nhưng thực tế thì người ta thường lầm tưởng vào ngày này.

Dịch Thuật Tiếng Nhật cho rằng diễn giải trên quá rõ ràng, và giúp bạn có cái nhìn tổng quan về Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật, và tức nhiên, việc một người đi nước ngoài thì Thời hiệu của bản dịch công chứng tiếng Nhật 6 tháng là quá ít đối với họ. Và trong trường hợp này thì có thể giải thích cho các cơ quan nước ngoài rõ như những gì đã trình bày ở trên.

Rate this post